Κακό Μάτι - Βασκανία

proseyxiΚακό Μάτι...

Φθόνος, ζήλεια. Μόνιμη προστασία κατά της αρνητικής αυτής ενέργειας και των φαρμακερών βελών της. Δαιμονική ενέργεια επικίνδυνη, αλλά χειραγωγήσιμη ή αλλιώς βασκανία αποδεκτή από την εκκλησία....


Η Πίστη για την ύπαρξη του κακού ματιού έχει ρίζες απ’ την αρχαιότητα. Την συναντάμε σε όλο τον πλανήτη και σχεδόν σε όλες τις θρησκείες. Και τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους είχε απασχολήσει αυτή η αρνητική ενέργεια κατά τον Πλάτωνα: «Μέσα στο ανθρώπινο σώμα υπάρχει πυκνή αγνή φωτιά η οποία διαρρέει μέσω των ματιών».

Ονομάζεται και βασκανία (αγνή φωτιά). Κανείς δεν μπορεί να φυλαχθεί απ’το κακό μάτι. Ο διάβολος εκμεταλλεύεται τη μοχθηρία του ανθρώπου έστω και στιγμιαία και διοχετεύει μέσω των ματιών το δηλητήριο και το φθόνο του. Δεν απειλείται μόνον ο άνθρωπος σαν οντότητα, αλλά και τα πολύτιμα αγαθά του.
Τα χωράφια, τα σπίτια, τα ζώα, τα φυτά. Ό,τι έχει στην κατοχή του και ό,τι αγαπάει.Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα μικρά παιδιά.Υπάρχουν πολλές ευχές κατά της βασκανίας που διαβάζονται από ιερείς ή από καλόβουλους ανθρώπους.

Ποιοι άνθρωποι έχουν κακό μάτι και ματιάζουν!

Κακό μάτι έχουν οι άνθρωποι που έχουν μέσα τους κακιά ζήλεια, είναι δυστυχισμένοι, και ασφαλώς μακριά από τον Θεό.

Ποιούς πιάνει το μάτι;

Εφόσον η βασκανία προέρχεται από τον σατανά, είναι φυσικό να επηρεάζονται από την βασκανία, όσοι δεν είναι εφοδιασμένοι με όπλα που συντρίβουν τον διάβολο: (προσευχή, εξομολόγηση, νηστεία, αγνό λογισμό).

Προστασία από κακό μάτι φυλαχτό.

Ποτέ μην φοράτε φυλακτά κλειστά που μπορεί να έχουν μέσα: από αλεύρι, δηλαδή το τίποτα είναι έως ότι πιο διαβολικό μπορείτε να φαντασετίντε. Το καλύτερο που μπορείτε να φοράτε είναι ο Σταυρός, από τον πιο ακριβό έως τον πιο λιτό καλαμένιο. Και πάντα κάνοντας τον Σταυρό μας λέμε:
"Κύριε Υμών Ιησού Χριστέ ελεησέ με τον αμαρτωλό."

Ο Θεός είναι μαζί μας, εμείς είμαστε μαζί του;


Ξεμάτιασμα σε δυνατή προσευχή.

Κύριε ο Θεός, ημών, ο βασιλεύς των αιώνων, ο παντωκράτωρ και παντοδύναμος, ο ποιών πάντα και μετασκευάζων μόνο του βούλεσθαι την Επιταπλάσιον Καμίνον και την Φλόγα την εν Βαβυλών εις δρόσον μεταβαλών και τους αγιίου σου τρείς παίδας ως φυλάξας. ο ιατρός ο θεραπευτής των ψυχών ημών, δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, αποστήσον, φυγάδευσον, και απέλασον πάσαν διαβολικήν ενέργεια πάσαν σατανική έφοδον περιέργεια, τε πονηράν και βλάβη οφθαλμών βασκανία, των πονηρών ανθρώπων αππό του δούλου σου (τούδε) και η υπό ωραιότηρος η ανδρείας η ευτυχίας η ζήλου και φθόνου η βασκανίας των πονηρών. Δέσποτα εκείνος  την κραταίαν σου χείραν και τον Βραχιονά σου τον Ισχυρόν και Ύψιστον και επισκόπων επισκόπησον το πλάσμα σου τούτο και κατέμψεμψον αυτώ Άγγελον ειρηνικόν,κραταίον ψυχήςκαι σώματος φύλακα, ος εκτιμήσει και απελάσει από αυτού πάσαν βασκανίαν, φαρμακεία, και πονηράβουλήν των φθονερών ανθρώπων. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγιού πνεύματος Αμήν.

Δείτε εδώ: Παϊσιος: Πότε πιάνουν τα μάγια και πως λύνονται...

Δείτε εδώ: Θρησκευτικό Λύσιμο Μαγείας.